Churchwell to receive posthumous achievement award