McGavock ready to throw itself into season with Thursday night premiere