State Senate votes to nullify Metro's anti-gay bias ordinance